Vyhlašovatel

Středisko volného času Rýmařov

Kontakt na vyhlašovatele
JAKUB VALA
grafika.svc@seznam.cz

Adresa SVČ Rýmařov
Okružní 10, 795 01 Rýmařov
Tel.: 737751283
www.svcrymarov.cz

Soutěž je pořádána za finanční podpory města Rýmařova