• zakladatel a ředitel první české měšťanské školy v Rýmařově, fotograf
Jindřich Štreit a Jaroslav Němec 2001

Patřil k nejvýznamnějším představitelům předválečné a poválečné generace fotografů. Narodil se 12. dubna 1906 v Myslechovicích. Za své výsledky v pedagogické práci obdržel v roce 1966 titul zasloužilý učitel. Vedle aktivní fotografické činnosti dosáhl úspěchů i ve výzkumu historie barevné fotografie. Jeho zásluhou nebylo zapomenuto jméno a dílo Karla Schinzela, vynálezce barevné fotografie. Dlouholeté zásluhy Jaroslava Němce o rozvoj amatérské fotografie byly oceněny v roce 1972 udělením titulu zasloužilého člena SČF a zlatým odznakem SČF. Zúčastnil se 115 fotografických soutěží, na nichž získal 75 ocenění. Velkých úspěchů dosáhl v přírodovědných oborech. Vedle náročného povolání pedagoga se věnoval botanice, mykologii, ochraně přírody, fenologickému pozorování, ovocnářství a zelinářství, včelařství, kartografii, etnografii, publikační a přednáškové činnosti, knihovnictví, vlastivědné práci, loutkoherectví, Sokolu aj. Fotoarchiv Jaroslava Němce obsahuje tisíce negativů zachycujících život lidí a měnící se krásu přírody. V roce 1991 obdržel pan Jaroslav Němec titul zasloužilý občan města Rýmařova. Jaroslav Němec zemřel na podzim roku 2004.