Vyhlašovatel

Volné sdružení fotografů Rýmařov a Středisko volného času Rýmařov

Kalendář soutěže
Uzávěrka soutěže 9. 5. 2019
Vyhodnocení soutěže 17.5.2019
Výstava vybraných prací 1. 6. – 7. 9. 2019 SVČ Rýmařov
Derniéra a předání cen – začátek září 2019

Otevírací doba Galerie mezipatro:
Červen
So   8. 6. 2019 15:00 – 19:00 (pro otevření galerie požádejte obsluhu kina)
So 15. 6. 2019 15:00 – 19:00 (pro otevření galerie požádejte obsluhu kina)
So 22. 6. 2019 15:00 – 19:00 (pro otevření galerie požádejte obsluhu kina)
So 29. 6. 2019 15:00 – 19:00 (pro otevření galerie požádejte obsluhu kina)
Červenec a srpen
Po – Pá 08:00 – 15:30
So (Pouze pokud se bude promítat filmové představení) 15:00 – 19:00 (pro otevření galerie požádejte obsluhu kina) Program kina: www.kinorymarov.cz

Kategorie
– PŘÍRODA
– REPORTÁŽ, DOKUMENT
– VOLNÉ TÉMA

Podmínky účasti

Soutěž není omezena věkem, zúčastnit se mohou všichni fotografové amatéři a profesionálové
Účastníci soutěže mohou zaslat jednotlivé fotografie nebo cyklus fotografií (max. 4ks fotografií), v počtu max. 3ks fotografií nebo cyklů v jedné kategorii. Pokud bude zaslán cyklus, je brán jako jedna fotografie, tzn. účastník může zaslat 3 cykly do kategorie, každý v počtu max 4ks fotografií, celkem tedy 12 ks fotografií do jedné kategorie.
Do soutěže budou přijímány pouze fotografie černobílé, vyvolané nebo v tištěné podobě ( nezasílat CD či emaily s digitálnímy daty).
Formát fotografií minimálně 20×30 cm a větší.
Každá soutěžní fotografie musí být řádně označena na zadní straně jménem příjmením, plnou adresou autora, dále názvem snímku a kategorie.
Podmínkou účasti v soutěži je vstupní poplatek 90 Kč. (na poštovné pro zaslání fotografií zpět soutěžícím)
Zaslat na účet SVČ Rýmařov: KB č.ú. 19-7333290247/0100 nebo složenkou typu C na adresu SVČ Rýmařov ( viz kontakt )..
Do zprávy pro příjemce uvést jméno soutěžícího.

Porota soutěže: Amatérští nebo profesionální fotografové jmenovaní vyhlašovatelem.

Pojištění a doprava snímků

Autoři zasílají snímky na své náklady, případné pojištění ze strany autorů se vztahuje jen na dopravu (pořadatel není zodpovědný za poškození a ztrátu fotografií vzniklou během dopravy ).Převzetím fotografií až do předání zpět autorům zodpovídají za tyto vyhlašovatelé soutěže.

Hodnocení soutěže:

Oceněni budou tři autoři v každé kategorii, tj. celkem 12 autorů částkami
2000 Kč, 1500 Kč, 1000 Kč, + věcné ceny.
Porota má právo některé místo neudělit nebo udělit např. 2 třetí místa apod.
Jelikož je výstava instalována 2 dny před vernisáží, není pořadatel schopen všem
zúčastněným dát včas vědět, zda jeho fotografie byly vybrány pro výstavu.

Závěr:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vystavovat pouze fotografie vybrané a oceněné porotou.

Soutěž je pořádána za finanční podpory města Rýmařova

Napsat komentář