Vyhlašovatel

Volné sdružení fotografů Rýmařov a Středisko volného času Rýmařov

Kalendář soutěže
Uzávěrka soutěže: 28. 4. 2023
Vyhodnocení soutěže: bude upřesněno
Výstava vybraných prací: bude upřesněno – 16. 9. 2023 SVČ Rýmařov
Otevírací doba Galerie mezipatro:
Po- Pá  8:00 – 18:00
V měsících červenec a srpen, bude provozní doba 8:00 – 16:00

 

Kategorie
– PŘÍRODA
– REPORTÁŽ, DOKUMENT
– VOLNÉ TÉMA
– VOLNÉ TÉMA DO 15 LET

Podmínky účasti

Soutěž není omezena věkem, zúčastnit se mohou všichni fotografové amatéři a profesionálové.
Účastníci soutěže mohou zaslat jednotlivé fotografie nebo cyklus fotografií (max. 4ks fotografií), v počtu max. 3ks fotografií nebo cyklů v jedné kategorii. Pokud bude zaslán cyklus, je brán jako jedna fotografie, tzn. účastník může zaslat 3 cykly do kategorie, každý v počtu max 4ks fotografií, celkem tedy 12 ks fotografií do jedné kategorie.
Do soutěže budou přijímány pouze fotografie černobílé, vyvolané nebo v tištěné podobě ( nezasílat CD či emaily s digitálnímy daty).
Formát fotografií minimálně 20×29 cm a větší.
Každá soutěžní fotografie musí být řádně označena na zadní straně jménem příjmením, plnou adresou autora, dále názvem snímku a kategorie.

Porota soutěže: Mgr. Pavlína Vogelová, Mgr. Michal Vyhlídal, MgA. Adam Rybka, Jakub Vala

Pojištění a doprava snímků

Autoři zasílají snímky na své náklady, případné pojištění ze strany autorů se vztahuje jen na dopravu (pořadatel není zodpovědný za poškození a ztrátu fotografií vzniklou během dopravy ).Převzetím fotografií až do předání zpět autorům zodpovídají za tyto vyhlašovatelé soutěže.

Hodnocení soutěže:

Oceněni budou tři autoři v každé kategorii, tj. celkem 12 autorů částkami
2000 Kč, 1500 Kč, 1000 Kč, + věcné ceny.
Kategorie do 15 let bude oceněna věcnými cenami.
Porota má právo některé místo neudělit nebo udělit např. 2 třetí místa apod.
Jelikož je výstava instalována 2 dny před vernisáží, není pořadatel schopen všem
zúčastněným dát včas vědět, zda jeho fotografie byly vybrány pro výstavu.

Závěr:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vystavovat pouze fotografie vybrané a oceněné porotou.

Napsat komentář